Създадох блога Artologica.art през 2008 година с идеята да имам алтернатива за себе си като пишещ за изкуство човек.

Днес  Artologica.art е разпознаваема марка и четена медия от работещите в сферата на изкуството.


 

"Алтернативни експозиционни пространства в България от края на ХХ до началото на ХХI век" е резултат от работата ми по моята докторска теза, както и проучванията ми по тази тема досега. Книгата предстои да излезе до края на 2020 г.
 

Като част от екипа на галерия "Витоша" съм участвала в организацията на на проекта „Награди за съвременно българско изкуство на МТел” през 2006 и 2007 година.  

През 2008 година съм била уредник в галерия "Българи", където съм работила по експозициите на галерията. 

В Съюза на българските художници съм била част от екипа на проектите "Идея за дом" (2012), "Волността на изкуството" (съвместен проект на СБХ и Дружеството на  художниците в провинция Джъдзян), "Шанхай в моето сърце", Седмо международно триенале на графиката, "Неразказаната абстракция"  (2014) и други.